การสั่งซื้อเสื้อ

การสั่งซื้อเสื้อ

1.บันทึกข้อมูลลงทะเบียนสั่งจองเสื้อยืดผ่านทางเวปไซต์ หรือติดต่อหน่วยงานเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอท่าศาลา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอท่าศาลา

2.บันทึกข้อมูลแจ้งชำระเงินค่าเสื้อ โดยฝาก/โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา
ชื่อบัญชี "กองทุนคนท่าศาลาไม่ทิ้งกัน"
เลขที่บัญชี 828-3-01799-3

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน และยืนยันการโอน

4.ดำเนินการจัดส่งและให้รับเสื้อได้ที่เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอท่าศาลาตามที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียนสั่งจอง