ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา

หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

80160

โทร โทรสาร : 0-7552-1149

มือถือ : 09-6767-6885

E-mail: thasala865@gmail.com